Pomiary

Nasze usługi geodezyjne kierujemy zarówno do firm i instytucji publicznych, jak też do klientów indywidualnych. Geodeta w procesie budowy jest potrzebny przy kilku niezbędnych procesach, które przedstawiamy poniżej.

Mapa do celów projektowych – jest to mapa zaktualizowana przez geodetę o wszystkie elementy (sytuacyjne i wysokościowe), które są niezbędne przy procesie projektowania przyszłej inwestycji.

Tyczenie budynku, budowli, sieci uzbrojenia terenu lub przyłącza – ta czynność zaczyna każdą budowę. Czyli jeżeli zbliża się czas rozpoczęcia budowy, jest wydane ostateczne pozwolenie na budowę i odebrany dziennik budowy należy umówić się z geodetą na tyczenie. Wyznaczymy bardzo dokładnie osie konstrukcyjne budynku zaznaczając je na ławicach. Dzięki temu budynek stanie dokładnie tam, gdzie został zaprojektowany. Wyznaczamy również trasę sieci uzbrojenia terenu jak i przyłączy z zaznaczeniem głębokości na jakiej ma być wykonana sieć lub zakładamy repery wysokościowe. Tyczenie kończymy wpisem do dziennika budowy.

Inwentaryzacji powykonawczej – nowopowstałą inwestycję należy pomierzyć wraz ze wszystkimi schodami, tarasami, chodnikami, przyłączami, studzienkami i zasuwami a następnie wnieść na mapę jak również zaktualizować mapy w urzędzie. Odbitka z zaktualizowanej mapy (inwentaryzacja) wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z projektem stanowią załącznik wymagany przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego do obioru budynku. Całość dokumentacji geodezyjnej wraz z dokumentami sporządzonymi przez kierownika budowy zanosimy do Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.

Wykonawcze pomiary geodezyjne