Oferta

Zakres naszych usług:

Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej:

 • mapy dla celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 • mapy zasadnicze,
 • mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Podziały i ustalenia granic nieruchomości:
 • podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych,
 • ustalenie granic nieruchomości,
 • wskazanie granic nieruchomości,
 • połączenia (scalenia) nieruchomości.
Pomiary realizacyjne:
 • wytyczenia budynków i budowli,
 • wytyczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego,
 • wytyczenia przebiegu przyłączy przydomowych.
Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne
 • budynków i budowli,
 • sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu.
Oraz inne usługi geodezyjno-kartograficzne.